cs@ctsec.com.hk
内地:(86)40063-96336      (86)021-54661017
香港:(852)3713-2919

紧急通知-交易系统无法登入

2022/3/11 9:30:34
48
返回

【财通国际】紧急通知-交易系统无法登入

 

尊敬的客户:

 

网上交易系统正在修复中暂未能登入,如需交易,请致电我司交易部电话下单,不便之处敬请原谅!


交易部

热线(852) 3713 2930(只限办公时间)

电邮: dealing@ctsec.com.hk

 

如有任何其他疑问,请与我们客服部联系。

客户服务部

电邮: cs@ctsec.com.hk 

热线 (86) 400 63 96336 (86) 021-54661017  (852) 3713 2919(只限办公时间)

电邮: cs@ctsec.com.hk

 

财通国际证券有限公司

二〇二二年三月十一日