cs@ctsec.com.hk
内地:(86)40063-96336      (86)021-54661017
香港:(852)3713-2919

紧急通知-交易系统修复完成

2022/3/11 13:21:59
30
返回

【财通国际】紧急通知-交易系统修复完成

 

尊敬的客户:

 

网上交易系统登入问题现已解决。阁下可登入交易系统正常交易或查看帐户情况。


如有任何其他疑问,请与我们客服部联系。

客户服务部

电邮: cs@ctsec.com.hk

热线 (86) 400 63 96336 (86) 021-54661017 (852) 3713 2919(只限办公时间)

电邮: cs@ctsec.com.hk交易部

热线(852) 3713 2930(只限办公时间)

电邮: dealing@ctsec.com.hk

 

财通国际证券有限公司

二〇二二年三月十一日