cs@ctsec.com.hk
内地:(86)40063-96336      (86)021-54661017
香港:(852)3713-2919

美国2022年夏令交易时段

2022/3/11 22:22:14
29
返回

【财通国际证券】美国2022交易时段

 

尊贵的客户

 

您好!请留意2022313日起,美国市场持续交易时段变更如下: 

 

香港/北京时间 21:30- 04:00

 

如需进行美股交易敬希留意以上交易时段变更。

 

假期期间需重设密码,请按以下链结操作即可重设密码:

https://et.ctsec.com.hk

 

如有任何其他问题或查询,请与客户服务部联络,

电邮: cs@ctsec.com.hk

热线 (86) 400 63 96336 (86) 021-54661017 (852) 3713 2919(只限办公时间)

 

财通国际证券有限公司

二〇二二年三月十一日